Poděkování

Tyto webové stránky a aplikace vytvořila společnost Abakus Solutions (Malta). Projekt řídil Stefan Bonnici, jehož asistenty byli Robert Loporto, Natasha Fenech a Christopher Demicoli.

Tyto webové stránky jsou v souladu s Politikou kvality společnosti Abakus Solutions. Kontrolu provedla Vanessa Borg. Stránky byly testovány v těchto prohlížečích:
•    Firefox 3.0
•    Internet Explorer 7
•    Internet Explorer 8
•    Safari 4.0
•    Google Chrome 3.0

Tyto webové stránky splňují standardy W3C xhtml a css.

Design a kreativní stránku zajistila společnost Right Brain Ltd.