Kredit

Denna webbplats och dess applikationer har utvecklats av Abakus Solutions (Malta). Projektet leddes av Stefan Bonnici och biträdd av Robert Loporto, Natasha Fenech och Christopher Demicoli.

Denna webbplats uppfyller Abakus Solutions, Kvalitetspolicy och kontrollerades av Vanessa Borg. Den har testats på följande webbläsare;
• Firefox 3.0
• Internet Explorer 7
• Internet Explorer 8
• Safari 4.0
• Google Chrome 3,0

Denna webbplats följer W3C XHTML och CSS standarder.

Design och Creative Direction har gjorts av Right Brain Ltd.